092-294-8999
097-918-4244
บริหารโครงการใหม่

new project - บริหารโครงการ

Estate Corner รับบริหารงานขายโครงการและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี รับบริหารงานขายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่พร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนการตลาด ด้วยรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยและใส่ใจทุกรายละเอียด เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจแห่งความสำเร็จ”

ทำไมต้องเลือก Estate Corner เข้าไปเป็นส่วนร่วมการบริหารงานขายโครงการ

• มีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี
• มีการวิเคราะห์คู่แข่งและวางกลยุทธ์ทางการตลาด
• ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้ง Digital Online Marketing และ Offline
• ดูแลทุกรายละเอียดการให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
• รายงานผลการขายอย่างต่อเนื่อง
• ติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย
• ดำเนินการด้านสินเชื่อ

หลักการทำงาน

• ให้คำปรึกษา และแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของตลาด
• วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่ง
• ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการโฆษณา
• มีทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานด้วยความซื่อตรงและจริงใจ
• ใช้ประโยชน์จากเครื่อข่ายเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานให้สั้นที่สุด และประสบผลสำเร็จเร็วที่สุด

ขอบข่ายงานบริการ

• งานที่ปรึกษาการตลาด ทำการตลาดเชิงรุกตรงตามกลุ่มเป้าหมายงานขาย เรามีทีมงานขายที่มีความรู้ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อบ้านง่ายยิ่งขึ้น
• งานบริการลูกค้า เราจะบริการลูกค้า และต้อนรับให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการเก็บข้อมูลลูกค้า เรามีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้กับทางเจ้าของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลจริงในการตัดสินใจสร้างโครงการต่อไป
• งานบัญชี ประสานงานเรื่องบัญชีกับเจาหน้าที่โครงการเพื่อใหเกิดความเรียบร้อยงานติดตามทวงถาม เงินจอง, ทำสัญญา, ผอนดาวน์ และส่งเงินให้เจ้าหน้าที่โครงการวันต่อวัน
• งานเปลี่ยนแปลง รับเรื่องลูกค้าเปลี่ยนแปลงโดยประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และลูกค้าให้เกิดความเข้าใจตรงกันเพื่องานก่อสร้างจะได้เรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• งานสินเชื่อ เรามีทีมสินเชื่อก่อนจัดเก็บเอกสารลูกค้า เพื่อยื่นขอกู้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ตรงตามข้อมูลของลูกค้า
• งานนิติกรรม เรามีทีมนิติกรรมช่วยประสานงานต่าง ๆ กับเจ้าของโครงการ และลูกค้าเพื่อให้วันโอนกรรมสิทธิ์เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วที่สุด

เงื่อนไขการดำเนินงาน

• ค่าบริการรายเดือนตามข้อตกลง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ค่าบำเหน็จ 3% ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาคาร True Value ชั้น 2

เลขที่ 241 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com