02-168-3232
097-918-4244
ปฏิทิน กิจกรรม
ตารางอบรมรายเดือน
11 ก.ค. 2563 13.00-16.00 น.

GC Update ผังเมืองเรื่องที่นายหน้าต้องรู้ โดย อ.วสันต์ คงจันทร์

11 ก.ค. 2563 09.30-12.30

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

15 ก.ค. 2563 13.00-16.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ - CW

15 ก.ค. 2563 09.30-1ุ2.30

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย

16 ก.ค. 2563 13.30-16.30

การทำ Farming การสำรวจทำเล การเขียนแผนที่ การเขียนป้ายประกาศ

16 ก.ค. 2563 09.30-12.30

การเจรจารับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

18 ก.ค. 2563 09.30-12.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - สนง.นนทบุรี

18 ก.ค. 2563 13.30-16.30

สินเชื่อ UOB

22 ก.ค. 2563 13.00-16.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ - นนทบุรี

22 ก.ค. 2563 09.30-12.30

การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน yield

23 ก.ค. 2563 13.30-16.30

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน

23 ก.ค. 2563 09.30-12.30 น.

เทคนิคการปิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

25 ก.ค. 2563 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

25 ก.ค. 2563 09.00-1ุ7.00

สอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-4 ณ อาคาร CW

25 ก.ค. 2563 08.30-12.00 น.

สอบบัตรนายหน้า ณ ม.เกษมบัณฑิต พัฒนาการ

28 ก.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29 ก.ค. 2563 13.00-16.30

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ

30-01 ก.ค. 2563 09.00-1ุ7.00 / 3 วัน

คอร์ส ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ( คอร์ส 3 วัน )