02-168-3232
097-918-4244
ปฏิทิน กิจกรรม
ตารางอบรมรายเดือน
10 เม.ย. 2563 10.00-16.00 น.

On-Line : Module#1 การทำงานกับผู้จะขาย (โฉนด/เอกสารสิทธิ์ สัญญาต่างๆ การรับฝากขาย)

11 เม.ย. 2563 09.30-12.30

สัมมนา On-Line: ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

11 เม.ย. 2563 10.00-16.00 น.

On-Line Module#2 การทำงานกับฝ่ายผู้ซื้อ (พาชมทรัพย์ เจาจาต่อรอง วางมัดจำ ทำสัญญา โอนกรรมสิทธิ์)

15 เม.ย. 2563 10.00-12.30 น.

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน (On-Line)

18 เม.ย. 2563 09.30-12.30

สัมมนา On-Line: ธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ

18 เม.ย. 2563 13.30-15.30 น.

การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน yield

21 เม.ย. 2563 10.00-16.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า โซนตะวันออก สาขาพัทยา

22 เม.ย. 2563 10.00-12.30

การบริหารพอร์ตการขาย (On-Line)

25 เม.ย. 2563

สัมมนา On-Line: ธุรกิจนายหน้าอสังหา

25 เม.ย. 2563 10.00-13.00 น.

การทำการตลาดบนโลก on-line (สอน On-Line)

29 เม.ย. 2563 13.30-16.30

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ

29 เม.ย. 2563 09.30-1ุ6.30

Start with Estate Corner (09.30-16.30 น.)