02-168-3232
097-918-4244
ปฏิทิน กิจกรรม
ตารางอบรมรายเดือน
25-29 ก.พ. 2563

CCMFP, IEA Singapore

25 ก.พ. 2563 09.30-1ุ6.30

การทำ Farming การสำรวจทำเล และการเขียนแผนที่

26 ก.พ. 2563 13.00-16.30

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ

27 ก.พ. 2563 13.30-16.30

ฝึกทักษะการเจรจารับฝากขายทางโทรศัพท์ และฝึกปฏิบัติ (สาขานนทบุรี)

27 ก.พ. 2563 09.30-12.30

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย (สาขานนทบุรี)

29 ก.พ. 2563 8.30-12.00

สอบบัตรนายหน้า สมาคมนายหน้าฯ รุ่นที่ 101

29 ก.พ. 2563 09.30-12.30

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ