02-168-3232
097-918-4244
ปฏิทิน กิจกรรม
ตารางอบรมรายเดือน
10 พ.ค. 2564

วันพืชมงคล

12 พ.ค. 2564 13.00-16.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - CW

13 พ.ค. 2564 09.30-16.30 น.

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการทำงาน-นนทบุรี

14 พ.ค. 2564 09.30-16.30 น.

Start with Estate Corner & Personalities Branding - นนทบุรี

15 พ.ค. 2564 13.00-16.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - CW

19 พ.ค. 2564 13.00-16.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

20 พ.ค. 2564 09.30-16.30 น.

การประเมินมูลค่าทรัพย์ และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน

21 พ.ค. 2564 10.00-12.00 น.

Farming และการสำรวจทำเล เพื่อเตรียมสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ-CW

22 พ.ค. 2564 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

22 พ.ค. 2564 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - เชียงใหม่

22 พ.ค. 2564 09.00-17.00 น.

สอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-4

26 พ.ค. 2564

วันวิสาขบูชา

27-29 พ.ค. 2564 09.00-17.00 น.

คอร์ส ตัวแทนนายหน้า รุ่น 105 @CW

29 พ.ค. 2564 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

29 พ.ค. 2564 13.00-16.30 น.

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย และการวิเคราะห์ทรัพย์ฝากขาย - นนทบุรี