02-168-3232
097-918-4244
ปฏิทิน กิจกรรม
ตารางอบรมรายเดือน
02 ธ.ค. 2563 09.30-13.00 น.

Start with Estate Corner - CW

02 ธ.ค. 2563 13.00-16.00 น.

การสำรวจทำเล เพื่อเตรียมสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ-CW

03 ธ.ค. 2563 13.30-16.30 น.

Carapace : แนะนำโครงการ

03 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

Sales Project Specialist

04 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

04 ธ.ค. 2563 08.00 - 18.00 น.

Carapace: Property Tour

05 ธ.ค. 2563

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

07 ธ.ค. 2563

สอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-4 ณ อาคาร CW

09 ธ.ค. 2563 13.30-16.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - CW

09 ธ.ค. 2563 09.30-12.30

เรียนรู้ผังเมืองใหม่เพื่อเสนอขายที่ดินอย่างมืออาชีพ - CW

10 ธ.ค. 2563

วันหยุดตามนโยบายรัฐบาล

11 ธ.ค. 2563

วันหยุดตามนโยบายรัฐบาล

11-12 ธ.ค. 2563 09.00-1ุ9.00 น.

คอร์ส ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ-เชียงใหม่ ( คอร์ส 2 วัน )

12 ธ.ค. 2563

วันหยุดตามนโยบายรัฐบาล

13 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

สอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-4 - เชียงใหม่

13 ธ.ค. 2563 13.30-16.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - เชียงใหม่

15 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในการทำงาน

15 ธ.ค. 2563 13.30-16.30 น.

House List & Keep Data System - นนทบุรี

16 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

17-19 ธ.ค. 2563

คอร์ส ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ( คอร์ส 3 วัน )

19 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - CW

23 ธ.ค. 2563 13.30-16.30 น.

การหาทรัพย์ฝากขาย - นนทบุรี

23 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย- นนทบุรี

23 ธ.ค. 2563 13.30-16.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - CW

24 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

Start with Estate Corner -สำนักงานนนทบุรี

24 ธ.ค. 2563 13.30-16.30 น.

ฺBusiness Plan - นนทบุรี

26 ธ.ค. 2563 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

26 ธ.ค. 2563 19.30-21.30 น.

Exclusive Night Dinner

31 ธ.ค. 2563

ส่งท้ายปี 2020