02-168-3232
097-918-4244
คอร์สอบรมนายหน้ามืออาชีพ

 

หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  

(Professional Real Estate Brokers) 

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 

จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด 

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 

วันที่  29 - 31 ตุลาคม  2563     เวลา 09.00 น.-16.00 น.  ณ ซอยติวานนท์ 14  เอสเตท คอร์นเนอร์ สำนักงานนนทบุรี

 

หรือลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์  https://estatecorner.co.th/อบรม-สัมมนา/อบรมนายหน้ามืออาชีพ/

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

 

วัตถุประสงค์เพื่อ

–  ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

–  เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

–  ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

–  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

เนื้อหาหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 

@ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
    • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า
    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ
    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

@ ความรู้ในวิชาชีพ
    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง
    • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน
    • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย
    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด
    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย
    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

@ กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้
   • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
   • การจำนอง-ขายฝาก
   • การอายัด
   • ภาระจำยอม
   • การเช่า
   • ครอบครองปรปักษ์ 
   • การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ
   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ
   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์
   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย
   • สัญญาจะซื้อจะขาย
   • การยื่นขอสินเชื่อ

@ การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   • บริการหลังการขาย

@ จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

ค่าลงทะเบียนอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม  7,500  ( รวม VAT แล้ว )

 

สอบถามายละเอียดได้ที่  ฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

โทร  02-168-3232 , 092-294-8999 , 098-247-9041

Email : estatecorner.training@gmail.com

Line ID : @estatecorner

Facebook  : Estate Corner

www.estatecorneragency.com

www.estatecorner.co.th

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+6697-918-4244

ecestatecorner99@gmail.com