092-294-8999
097-918-4244
ธุรกิจแฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์

 


 

เอสเตท คอร์นเนอร์  หรือ  Estate Corner  ธุรกิจตัวแทนนายหน้าให้บริการดูแล การซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 โดยผู้ประกอบการคนไทย ภายใต้ชื่อ Total Asset Plus  สร้างวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และยกระดับนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ เพื่อดูแลผู้ใช้บริการ ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย อย่างมืออาชีพเสมอมา

เอสเตท คอร์นเนอร์  ขยายเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์สาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานการทำงานในแนวทางเดียวกัน เป็นตัวกลางในการดูแลการ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท  โดยแฟรนไชส์สาขาได้รับค่าบำเหน็จหรือ ค่าคอมมิชชั่น 100% เป็นรายได้หรือค่าตอบแทน

เอสเตท คอร์นเนอร์  เริ่มขยายแฟรนไชส์สาขาเมื่อปี พ.ศ. 2557  จนถึงปัจจุบัน  มีสาขาแฟรนไชส์กว่า  40 สาขา  สามารถดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และมีเป้าหมายที่จะขยายแฟรนไชส์สาขาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคอีกด้วย  

ลักษณะกิจการ
ธุรกิจแฟรนไชส์, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

ผลงานการดำเนินธุรกิจของคนไทย ให้บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ และรับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อธุรกิจ (ไทย)
เอสเตท คอร์นเนอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ
ESTATE CORNER

ประเทศ 
Thailand | Asia

กลุ่มประเทศ
ASEAN Economic Community (AEC)

ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ 

ตามขนาดของธุรกิจ แบ่งเป็น

 • ระดับภาค 5 จังหวัด 
 • กรุงเทพ - ปริมณฑล 
 • ต่างจังหวัด 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

 • 4 ปี 
 • มีค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

ค่า Royalty Fee @Month

 • ค่าใช้ตราสัญลักษณ์ (Brand)
 • การสนับสนุนทางการตลาดและสื่่อประชาสัมพันธ์หลัก
 • การพัฒนาทีมงานขาย
 • กิจกรรมทางการตลาด
 • โปรแกรมค่า Royalty สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
 • รักความก้าวหน้า ต้องการความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • มีเวลาในการดูแล บริหารงาน
 • มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
 • รักงานบริการและสามารถจัดการงานบุคคลได้
 • มีทีมงาน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 คน

เงินลงทุน

สำรองเงินทุนเริ่มต้น 500,000  บาท - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ

 • ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์
 • ค่าเช่าพื้นที่
 • ค่าตกแต่งสถานที่
 • ค่าอุปกรณ์สำนักงาน
 • ค่าธรรมเนียมรายเดือน
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • แผนที่ที่ตั้งของสำนักงาน พร้อมภาพถ่ายสำนักงาน
 • สำเนาเอกสารสัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสำนักงาน(ถ้ามี)

รายได้และค่าตอบแทน 

 • ค่าบำเหน็จ หรือ ค่าคอมมิชชั่น 100% จากการเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
 • ค่าตอบแทนจากการบริหารงานขายโครงการ
 • ค่าตอบแทนจากการแนะนำ (Referral)
 • ค่าบริหารทีมขาย

 สิ่งที่ได้รับ 

 • สิทธ์ในการใช้แบรนด์ Estate Corner สัญลักษณ์แห่งพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
 • ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
 • ชุด Start Up Kits พร้อม CD (แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ)
 • Data Center  ศูนย์รวมข้อมูลทรัพย์ฝากขายทั่วประเทศ
 • ระบบ Keep Data ระบบสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย www.estatecorneragency.com
 • House List ทรัพย์กลางในระบบที่จัดสรรให้ทีมงานเสนอขาย
 • โปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยเพิ่มความต้องการซื้อ-ขายได้ตรงกลุ่มมากขึ้น
 • ระบบสนับสนุนทางการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 • อุปกรณ์ประกอบการทำงาน Sales Tools & Sales Kits 
 • Co Broker และ Referral ระบบการทำงานรวมกันและการแนะนำลูกค้าในพื้นที่

 การฝึกอบรมและพัฒนา

 • คอร์สอบรม การบริหารธุรกิจ  การทำแผนธุรกิจ และคู่มือ-แนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร  จำนวน 2 วัน
 • คอร์สอบรม เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 3 วัน
 • คอร์สอบรมตัวแทนขาย หลักสูตร “ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) จำนวน 3 วัน  มูลค่า 8,000 บาท ฟรี  10 คน
 • ส่วนลดพิเศษคอร์สอบรม"ตัวแทนนายหน้าฯ มืออาชีพ" เมื่อเกินโควต้า
 • คอร์สสนับสนุนและพัฒนาทีมงานขายสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • ฝึกทักษะเจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือ ทีมงานตัวแทน  ณ สำนักงานใหญ่  1 สัปดาห์ ต่อเนื่อง

จุดเด่นของธุรกิจ 

 • วงเงินการลงทุนไม่สูง  แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด 
 • คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเพียง 10 ล้านบาท
 • ระบบสนับสนุนการทำงานที่ครบวงจร ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของทีมงาน โดยมุ่งหวังให้สาขาประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
 • โอกาสในการต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายช่องทาง เช่น การปรับปรุงบ้าน (Renovate) รับเหมาก่อสร้าง  ต่อเติมอาคาร  ออกแบบตกแต่ง จัดสวนและอื่นๆ เป็นต้น

                             

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณปิยะวรรณ  โทร.  096 964 6513  หรือลงชื่อสอบถามได้ที่ฟอร์มด้ารล่างนี้ 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาคาร True Value ชั้น 2

เลขที่ 241 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com