02-168-3232
097-918-4244
ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์


ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ "อสังหาริมทรัพย์" ธุุรกิจที่ตอบโจทย์ในยุค NEW NORMAL
สัมมนา แนะนำการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์  อสังหาริมทรัพย์

ไม่ว่าจะในสภาวะสังคมแบบไหน เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือแม้ขณะนี้เจอวิกฤตไวรัสโควิด-19  เรื่องปัจจัย 4 ของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่อง ที่พักอาศัย ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก   ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นี้เติบโตได้ดีมากแม้สภาพเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวยนักแต่ความต้องการก็ยังมาก ผู้บริโภคยังมีเป้าหมายในการหาบ้านดีๆ  หรืออสังหาฯ ที่เป็นเหมือนกับทรัพย์สินและมรดกของตัวเองในอนาคต ธุรกิจด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุน 


เอสเตท  คอร์นเนอร์  ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาบุคลากร สามารถสร้างผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มาแล้วจำนวนมาก  เริ่มจากผู้ที่ไม่เคยมีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนให้สามารถเข้าสู่การทำธุรกิจตัวแทนนายหน้าได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง  ประกอบกับการพัฒนาคิดค้นระบบการตลาดเพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวแทนขายอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขายมีความคล่องตัวในการทำงานและประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

รูปแบบการบริหารงานแฟรนไชส์สาขาของ เอสเตท คอร์นเนอร์ สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจ เริ่มต้นในธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจได้โดยง่าย สามารถฝึกทักษะการทำงาน โดยมีโค้ชและที่ปรึกษาให้การดูแล และมีระบบรองรับเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานสาขาให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว และร่วมงานกันประสานงานกันได้ในเครือข่ายแฟรนไชส์สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยกันดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

 
โอกาสนี้ ท่านที่สนใจในธุรกิจ สามารถสำรองที่นั่งเข้ารับฟังการสัมมนาเพื่อศึกษาแนวทางการทำธุรกิจดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจ 
 

วัตถุประสงค์
- เพื่อแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจในด้าน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
-  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเล็งเห็นประโยชน์และผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจตัวแทน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
-  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน


หัวข้อการสัมมนา
- ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
- โอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์ตัวแทนบริการ ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์
- ระบบสนับสนุนการทำงานของตัวแทน
- การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
- ช่องทางผลตอบแทน
- Key to Success 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- นายหน้าที่ต้องการมียอดขายระดับ 1,000 ล้านบาททุกปี
- บริษัทนายหน้าที่ต้องการประสบความสำเร็จ
- ธุรกิจนายหน้าในรูปแบบนิติบุคคล 


วันเวลา 
วันเสาร์ที่  12 มิถุนายน  2564
เวลา 13.00 - 16.00  น. (เริ่มลงทะเบียน 12.45 น.)

สถานที่จัดสัมมนา
@ Business center Estate Corner
   อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404
   (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)

    แผนที่การเดินทาง  https://goo.gl/maps/kktxasFSVYU1QHYU7 

        ฟรี ค่าใช้จ่ายการร่วมงาน   ลงทะเบียนด้านล่าง
           เพื่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัส โควิด-19  
              ** ผู้จัดขอจำกัรับเพียง  20 ท่านเท่านั้น  ** 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :  คุณปิยะวรรณ  (อ้อย)  โทร.  096-964-6513  
คุณศุภญาณี (น้ำ)  โทร. 092-294-8999
Line ID  @estatecorner
อีเมล์: estatecorner.training@gmail.com

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+6697-918-4244

ecestatecorner99@gmail.com