02-168-3232
097-918-4244
สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ จำกัด ธุรกิจบริการรับฝาก ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และรับ บริหารงานขายโครงการใหม่ ซึ่งมีสาขาแฟรนไชส์ในกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 27 สาขา เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM)

ตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องมาจากผลตอบแทนที่มีรายได้สูง และความหลากหลายในธุรกิจ  ซึ่งนักธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์หลายคน เริ่มต้นมาจากการเป็นนายหน้าหรือนักขาย ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   จึงเป็นผลให้ธุรกิจนายหน้าหรือนักขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจต่อบุคคลในทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอด เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ หากได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานอย่างเป็นระบบตามหลักสากลจะยิ่งเป็นการร่วมมือกันช่วยกันสร้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อศึกษาข้อมูลซื้อ-ขาย ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
  2. เพื่อสร้างนิติบุคคลที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกันส่งเสริมตลาดการซื้อ-ขายในภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่การทำงานตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ
  4. เพื่อแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

 

- ภาพรวมข้อมูลการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์  
- โอกาสหรืออุปสรรค เพื่อการตัดสินใจในการเข้าสู่ธุรกิจ
- Business Solution of Broker 2020 
- การสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจตัวแทนนายหน้าอย่างยั่งยืน

- ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

กำหนด วัน เวลา

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม 2562    เวลา 12.00-17.00 น.

ณ  โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ลาดพร้าว

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

จำนวน 100 คน  ได้แก่

  1. นักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  2. นักขายอสังหาริมทรัพย์
  3. นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  4. ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  5. บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244

info@estatecorner.co.th