02-168-3232
097-918-4244
สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องมาจากผลตอบแทนที่มีรายได้สูงและความหลากหลายในธุรกิจ  ซึ่งนักธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์หลายคน ก็เริ่มธุรกิจมาจากนายหน้าหรือนักขาย ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   จึงเป็นผลให้ธุรกิจนายหน้าหรือนักขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจต่อบุคคลในทุกสาขาอาชีพเสมอมา

วัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สถานการณ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 และพยากรณ์ตลาดปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักขายอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าและนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  2. เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมตลาดการซื้อ-ขายในภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่การทำงานตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อเปิดโอกาสและนำเสนอมุมมองด้านต่างๆจากมืออาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

 

- ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์  
- การทำงานตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบสากล
- ธุรกิจตัวแทนนายหน้าแบบสากล

- การสร้างและพัฒนานายหน้าฯ อย่างเป็นระบบ 
- โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 

กำหนด วัน เวลา

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562      เวลา 12.00-17.00 น.

ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

จำนวน 30 คน ได้แก่

  1. นายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
  2. นักขายอสังหาริมทรัพย์
  3. นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  4. นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  5. ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

 

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244

info@estatecorner.co.th