02-168-3232
097-918-4244
Move On 2020 ปีชวด-อสังหาฯไม่ชวด แนวทางการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2020

ความเป็นมา  บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ธุรกิจบริการรับฝาก ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และรับบริหารงานขายโครงการใหม่ ซึ่งมีสาขาแฟรนไชส์ในกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาครวม 26 สาขา เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาด้วยเล็งเห็นว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2018 ซึ่งอยู่ในภาวะถดถอย ที่เกิดจากผลกระทบของความขัดแย้งและสงครามทางการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและในจังหวัดเศรษฐกิจเป็นหลัก   บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ จึงมุ่งมั่นตั้งใจเตรียมความพร้อมให้กับนักขายและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เตรียมปรับแนวทางการรุกตลาดอสังหาในปี 2020 ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างเหมาะสม และส่งผลที่ดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ และประเทศชาติในภาพรวมอีกด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ข้อมูลความรู้สถานการณ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 และพยากรณ์ตลาดปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักขายอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าและนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเปิดโอกาสและนำเสนอมุมมองด้านต่างๆจากมืออาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างความร่วมมือในการขายอสังหาริมทรัพย์ ให้กับธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมตลาดในภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล
กำหนด วัน เวลา

เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562  เวลา 12.00-17.00 น.

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

จำนวน 300 คน ได้แก่

นายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
นักขายอสังหาริมทรัพย์
นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

สถานที่จัดสัมมนา

THE BAZAAR BANGKOK HOTEL, RATCHADAPHISEK RD., CHOMPON, CHATUCHAK BANGKOK

ค่าลงทะเบียน    ไม่มีค่าใช้จ่าย

Strategic Partners

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC)
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREA)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (RESAM)
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA)
เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ

……………………………………………………

กำหนดการ


12.00-13.00 น.

ลงทะเบียนเข้างาน เชิญชมบูธอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ และรับของที่ระลึก

13.00-14.00 น.

เปิดการสัมมนาด้วยหัวข้อ “วิเคราะห์ตลาดอสังหาปีนี้ สู่ทิศทางแนวโน้มปีหน้า”

โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

14.00-14.45 น.

“บทบาทของนายหน้า-นักขายอสังหาริมทรัพย์สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล”

โดย นายประวิทย์ อนุศิริ  นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

14.45-15.15 น.

พักอาหารว่าง เชิญชมบูธโครงการต่างๆ

15.15-16.30 น.

UPDATE “มุมมองกูรู กับการขับเคลื่อนตลาด ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ในปี 20”

ผู้ทรงเกียรติร่วมเสวนา

- นางอรุณี เทียมหงษ์  นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

- ทนายธานี โทจรัญ อุปนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ, กรรมการผู้จัดการบริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด

- นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการเสวนา โดย

- ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด Chief Marketing Officer Ayutthaya City Park, กรรมการผู้จัดการ บจก.มาร์บิส โซลูชั่น จำกัด

16.30-17.30 น.

“Business Solution of  Broker 2020” 

โดยนายนริศร อุไรกิจ ประธานกรรมการ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

17.30 น.

ปิดการสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีฟอร์มด้านล่าง

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244

info@estatecorner.co.th