092-294-8999
097-918-4244
เขมจิรา   ทองแสวง
...

ID : 191192350

เขมจิรา   ทองแสวง

Kemjira   Thongsawang

ตำแหน่ง : Agent

สาขา : บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Estate Corner Corporation Co., Ltd.

0926948882

0979184244

tkamjira@yahoo.com

kj8299

ผ่านการทดสอบ

บัตรตัวแทนนายหน้า รับรองโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร Professional Real Estate Broker รุ่นที่ 128 (อบรม 4-6 สิงหาคม 2565)