092-294-8999
097-918-4244
สุรัชดา   ไทยพิพัฒน์
...

ID : 19119053

สุรัชดา   ไทยพิพัฒน์

Suratchada   Thaipipat

ตำแหน่ง : Managing Director

สาขา : บริษัท อินฟินิตี้เทรดดิ้ง พลัส จำกัด

0966459935

0966459935

janny-ny@hotmail.com

ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า ระดับ 2
หลักสูตร Professional Real Estate Broker รุ่นที่ 103 (อบรม 22-23-24 เมษายน 2564)