02-168-3232
097-918-4244
พรทิพย์   เสริฐสอน
...

ID : 19119007

พรทิพย์   เสริฐสอน

Pornthip   Sertsorn

ตำแหน่ง : Manager

สาขา : บริษัท ธรกิจเฮ้าส์ จำกัด

0636626956

0636626956

thiffy@hotmail.co.th

thiffypt

ผ่านการทดสอบ

หลักสูตร Professional Real Estate Broker รุ่นที่ 97 (อบรม 21-22-23 มกราคม 2564)