02-168-3232
097-918-4244
ภูณิชา   ยอดวิเชียร
...

ID : 19118921

ภูณิชา   ยอดวิเชียร

Phunicha   Yodvichean

ตำแหน่ง : Agent

สาขา : บริษัท ซีเคพี พรีเมียร์ กรุ๊ป จำกัด

0809392365

0809392365

phunicha.tu@gmail.com

phuni4289

ผ่านการทดสอบ

หลักสูตร Professional Real Estate Broker รุ่นที่ 96 (อบรม 14-15-16 มกราคม 2564)