092-294-8999
097-918-4244
ภัทระ   ทรวงสุรัตนกุล
...

ID : 1904661

ภัทระ   ทรวงสุรัตนกุล

Phatara   Soungsurattanakul

ตำแหน่ง : Managing Director

สาขา : บริษัท เบสท์พร๊อพเพอร์ตี้ โฟร์ ยู จำกัด

0987426591

ouubiot23@gmail.com

0987426591

ผ่านการทดสอบ