02-168-3232
097-918-4244
อบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

อบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีการจัดอบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 

การจัดอบรมในครั้งนี้ว่าด้วยกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและรายงานธุรกรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 16 (4)  และยกร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอิสระ 

 

โดยการจัดอบรมครั้งนี้  จะมีขึ้น วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37
โดยท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม
ฟรี  ที่ได้  https://bre.is/RUQnF3yPI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


โทร. 02-320-2777 ต่อ 1322
       098-550-1214 (คุณรักชนก)
       098-550-1244 (คุณวรัชญา)
Line ID:  treba


แผนที่การเดินทาง