02-168-3232
097-918-4244
Calendar Event
Event for Month
08-09 Mar 2021 09.30-16.30 น.

อบรมแอดมินสาขา

08 Mar 2021 09.30-16.30 น.

อบรมการบริหารสาขา(นครชัยศรี)

08-30 Mar 2021 13.30-16.30 น.

ประชุม Agent Part Time

10 Mar 2021 13.00-16.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - CW

10-10 Mar 2021 09.30-12.30 น.

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน

10 Mar 2021 13.30-16.30 น.

การคำนวณผลตอบแทนต่อการลงทุน(Yield)-นนทบุรี

11 Mar 2021 09.30-16.30 น.

อบรมการบริหารสาขา(เมืองทอง)

12 Mar 2021 09.30-16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจาหาทรัพย์ฝากขาย-นนทบุรี

13-13 Mar 2021 13.00-16.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - เชียงใหม่

13-13 Mar 2021 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

13 Mar 2021 09.30-12.30 น.

การตรวจสอบบ้านมือสองอย่างมืออาชีพ-CW

15 Mar 2021 13.30-16.30 น.

ประชุม Agent Part Time

17 Mar 2021 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

18 Mar 2021 09.30-12.30 น.

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการทำงาน-นนทบุรี

19-21 Mar 2021 09.00-1ุ7.00 น.

คอร์ส ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ รุ่น100

20 Mar 2021 9.30-12.30 น.

Keep Data & House List

22 Mar 2021 13.30-16.30 น.

ประชุม Agent Part Time

24 Mar 2021 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - CW

24 Mar 2021 13.30-16.30 น.

Farming และการสำรวจทำเล เพื่อเตรียมสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

25 Mar 2021 09.30-12.30 น.

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย - นนทบุรี

25 Mar 2021 13.30-16.30 น.

การหาทรัพย์ฝากขาย - นนทบุรี

26-27 Mar 2021 09.00-1ุ9.00 น.

คอร์ส นายหน้ามืออาชีพ-เชียงใหม่ รุ่น 101

27 Mar 2021 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี

27 Mar 2021 09.30-12.30 น. และ 13.00-16.00 น.

สอบมาตรฐานวิชาชีพนายหน้าระดับ 1-4

28 Mar 2021 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - เชียงใหม่

28 Mar 2021 13.00-16.00 น.

สอบมาตรฐานวิชาชีพนายหน้าระดับ 1-4 - เชียงใหม่

29 Mar 2021 13.30-16.30 น.

ประชุม Agent Part Time

31 Mar 2021 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้า - นนทบุรี