02-168-3232
097-918-4244
Calendar Event
Event for Month
05 Dec 2023

วันหยุด วันพ่อแห่งชาติ

07-09 Dec 2023 09.00-17.00

คอร์สตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

10 Dec 2023

วันรัฐธรรมนูญ

11 Dec 2023

วันหยุด ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

12 Dec 2023 13.00-16.00

การตลาดออนไลน์ และการลงประกาศ แพลตฟอร์ม DDproperty

14 Dec 2023 09.30-12.30

Start with Estate Corner

15 Dec 2023 13.00-17.00

สัมมนาธุรกิจ แฟรนไชส์ ซื้อ - ขาย อสังหาริมทรัพย์

19 Dec 2023 13.00-16.00

การพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้ซื้อ จาก ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)

21-23 Dec 2023 09.00-17.00

คอร์สตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

29-31 Dec 2023

วันหยุดสิ้นปี