02-168-3232
097-918-4244
About Us

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับฝาก ซื้อขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้    และประสบการณ์การทำงานยาวนานสูงสุด มากกว่า 18 ปี ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ มกราคม 2548 หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย เริ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ Total Asset Plus จนกระทั่งเมื่อปลายปี 2556 เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้เข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจ The Corner Group จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Estate Corner จึงได้เริ่มขยายเครือข่ายแฟรนไชส์สาขามาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ เอสเตท คอร์นเนอร์ ยังคงมุ่งเน้นมาตรฐานบริการทางการตลาด และให้การบริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ พร้อมสนับสนุน    ช่วยเหลือ และรักษาผลประโยชน์แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ด้วยจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เอสเตท คอร์นเนอร์ ผู้นำแห่งความสำเร็จ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านอสังหา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พัฒนานักขายมืออาชีพและขยายเครือข่าย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

เป้าหมาย (Goals)
เป็นองค์กรหลักในการดูแลการ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ให้ทั้งความรู้และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจไปยังประเทศภูมิภาคอาเซียน

บริการของเอสเตท คอร์นเนอร์
• Estate Corner ธุรกิจบริการในรูปแบบตัวแทนนายหน้า ซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มือสอง โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน พร้อมเป็นที่ปรึกษาและเป็นฐานข้อมูลให้กับลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

• Estate Corner รับบริหารการตลาดและบริหารการขายโครงการจัดสรรใหม่ทุกขนาด ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด

• Estate Corner พัฒนาหลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้ตัวแทนนายหน้าของเอสเตท คอร์นเนอร์ ได้มีโอกาสพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน และรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และองค์กรมหาชน อาทิ

การรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในงาน THAILAND FRANCHIE STANDARD 2016

 

 

 


เหตุผลที่ต้องเลือก เอสเตท คอร์นเนอร์
Why choose Estate Corner

 

 การตลาดเต็มรูปแบบและตรวจสอบได้
Estate Corner ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้บริการทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ และครบวงจร
มีแผนการตลาดที่ชัดเจน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 

 ความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ
การให้บริการรับฝากขาย-เช่า เป็นไปตามราคาจริงที่ผู้ฝากขายเห็นชอบ และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนขาย
การจัดสรรค่านายหน้าภายในบริษัทเป็นไปตามหลักข้อกำหนดของบริษัทตามประเภทของรูปแบบของตัวแทนนายหน้า
การจัดสรรค่านายหน้าของการขายโดยร่วมมือกับบุคคลอื่น(Co-Broker) เป็นไปตามสัดส่วนค่านายหน้าตามหลักสากล ทำให้การขายง่ายขึ้น
ตัวแทนนายหน้าของ Estate Corner ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่านายหน้า

 

〉 ความรวดเร็วในการทำงาน
Estate Corner ควบคุมมาตรฐานการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
Estate Corner ดูแลและบริหารทรัพย์สินของผู้ฝากขายอย่างเป็นระบบ
Estate Corner มีระบบการดูแลและบริหารตัวแทนนายหน้าชัดเจน โดยมุ่งเป้าหมายให้ตัวแทนนายหน้าประสบความสำเร็จในอาชีพเร็วที่สุด

 

〉 เป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
Estate Corner จัดหลักสูตรอบรมเพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ตัวแทนนายหน้าในระบบ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์
Estate Corner ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทรัพย์สินฝากขาย-เช่า ทุกรายการ และทุกโครงการได้มีโอกาสนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสงค์ซื้อ ด้วยเครื่องมือต่างๆ และการออกงานนิทรรศการ งานมหกรรม และงานสัมมนาทุกประเภททางด้านอสังหาริมทรัพย์