02-168-3232
097-918-4244
รูปแบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ตอน 1

คำว่านายหน้าเป็นที่ทราบการดีคือเป็น ตัวแทนขายไม่ว่าจะขายประกันชีวิต  ขายสินค้าอุปโภค บริโภค นายขายแบบออนไลน์หรือที่เรียกว่า Affiliate  รวมถึงนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งดูแล้วเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางหารายให้กับใครหลายคนทั้งเป็นอาชีพเสริม หรือจะเป็นอาชีพหลัก ที่สร้างรายได้มาก  โดยเฉพาะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์    และครั้งนี้จะขอมาอธิบายรูปแบบของนายอสังหาริมทรัพย์ให้ทราบกันคร่าวๆ   

นายหน้าหรือตัวแทน (Agent) ด้านอสังหาริมทรัพย์ สามารถจัดรูปแบบได้เป็น 2 รูปแบบคือ 
1.    นายหน้าอิสระ นายหน้าประเภทนี้ถ้าดูผิวเผินแล้ว ราวกับว่าทำงานง่าย ๆ อะไรก็ได้ ซึ่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น นายหน้าอิสระแยกเป็นลำดับชั้นของการทำงานได้ดังนี้
1.1    นายหน้าธรรมดา ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านธรรมดา ตาสี ตาสา ยายมี ยายมา พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนผู้สนใจในอาชีพทุก ๆ ท่าน ซึ่งจะมีวิธีการทำงานแบบง่าย ๆ คือรับสำเนาโฉนดหรือสำเนาระวางมาแล้วก็บอกต่อ ถ้าฟลุ๊คก็ขายได้ ผลตอบแทนก็จะออกมาในรูปแบบ ลูกใครใครเลี้ยงประมาณนั้น แต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะรูปแบบการทำงาน และค่านายหน้าที่ไม่เป็นธรรม 
1.2    นายหน้าศูนย์อิทธิพล คือนายหน้าที่อาศัยตำแหน่ง หน้าที่ในท้องถิ่นประกอบอาชีพนายหน้า โดยเฉพาะ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต. นายกอบจ.  ตำรวจ ทหารชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่น (รวมถึงเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ ที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเอาที่มาให้ดู และฝากท่านเหล่านั้นบอกต่อ) นายหน้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รวบรวมที่ดินจำนวนหลายร้อยไร่หรือเป็นพันไร่ เพื่อนำเสนอนายทุนผู้สนใจ ส่วนผลตอบแทนโดยธรรมเนียมจะอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์
1.3    นายหน้าแอบแฝง คือบรรดานายหน้าที่แอบอ้างชื่อผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ เพื่อรวบรวมที่นำไปเสนอขายแก่นักลงทุน

2.    นายหน้ามีสังกัด
นายหน้าประเภทนี้คือตัวแทนนายหน้า (Agent) ที่ทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีบริษัทเป็นผู้อบรมดูแลตลอดจนมีกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ จรรยาบรรณ คอยควบคุมบรรดาเหล่าตัวแทนนายหน้า (Agent) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากับผู้ฝากขาย และผู้ซื้อได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการทำตลาด การหาลูกค้า การหาสินเชื่อจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยงที่ผู้ซื้อพอใจ การอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินนั้น ๆ อำนวยความสะดวกในการโอนน้ำประปา ,ไฟฟ้า ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการย้ายทะเบียนบ้านเข้าสู่บ้านใหม่พร้อมทั้งบริการหาบ้านใหม่ให้กับผู้ขายได้อีกด้วย 

ธนภาคย์ (เนตร) ทองฐิติพันธ์
RE Agent Consultant 
Estate Corner Co.,Ltd.