02-168-3232
097-918-4244
เดอะ คอร์นเนอร์ กรุ๊ป จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ และทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 3 มกราคม  2562  บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และ บริษัท มัชแอนด์มอร์ ซัคเซส จำกัด กลุ่มบริษัท คอร์นเนอร์ กรุ๊ป  จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ และทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2562 ในการนี้มีการถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก  ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณนริศร อุไรกิจ กรรมการผู้จัดการ เดอะ คอร์นเนอร์ กรุ๊ป เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย อาจารย์วสันต์  คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์  Mr.Kriengkrai Jirakulpornchai Vice President | Mortgage Direct Sales Team  Mr.Samphan Pojanasophanakul CTO at FindYourSpace  คุณกิตติศักด์ สวนแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายทรู ลอว์เยอร์ จำกัดและดร. สมพล รัชตพิมลชัย Chief Marketing Officer บริษัท Klong Suan Plu Co.,Ltd รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน สาขาของ เอสเตท คอร์น เนอร์ และ มัชแอนด์มอร์ ซัคเซส เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (Cyber World)