02-168-3232
097-918-4244
พัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้ความสามรถด้านอาชีพนายอสังหาริมทรัพย์

             

                เอสเตท คอร์นเนอร์ ตระหนักถึงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้ ความสามรถด้านอาชีพนายอสังหาริมทรัพย์ของสมาชิก  เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงเทคนิค และวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงและ  สามารถอยู่ในอาชีพได้อย่างยั่งยืน  เอสเตท คอร์นเนอร์ จึงได้จัดทำคอร์สวิชาการเสริมขึ้น ทั้งในรูปแบบ E-Learning ซึ่งเป็น VDO  ที่สามารถเข้าไปศึกษาทบทวนได้ตลอดเวลา ทางเว็บไซต์ estatecorner.co.th  และคอร์สอบรมในห้องเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ  ทุกสัปดาห์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญภายนอก รวมถึงวิทยากรกิติมศักดิ์จากสมาคมต่างๆที่ให้การสนับสนุน โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

                สมาชิก เอสเตท คอร์นเนอร์  จึงสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ E-Learning และเข้าอบรมคอร์สวิชาการต่างๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ ต่อยอดธุรกิจ และประสบความสำเร็จในวงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไปได้อย่างมั่นใจ 

 

   

TRAINING PROGRAM  ประกอบด้วย

Core Courses ความรู้พื้นที่ฐาน

 • คอร์ส Start with Estate Corner (Orientation)
 • คอร์ส Personallity Branding & Business Plan
 • คอร์สการหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย และ Farming
 • คอร์สการใช้งานระบบ 
 • คอร์สทักษะการเจรจาหารทรัพย์
 • การวิเคราะห์ทรัพย์เพื่อรับฝากขาย
 • คอร์สสัญญารับฝากขาย
 • คอร์สการสร้างภาพเคลื่อนไหวและ VDO 
 • คอร์สแนะนำการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงาน
 • ฯลฯ

  

Competency Courses ความรู้ที่ต้องมีตามความสามารถหลักในวิชาชีพ

 • คอร์สการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
 • คอร์สธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • คอร์สการประเมินมูลค่าทรัพย์
 • คอร์สการตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ และการประชาสัมพันธ์ประกาศขายทรัพย์
 • คอร์สเทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย
 • ฯลฯ

   

Professional Courses คอร์สวิชาการเสริมสู่ความเป็นมืออาชีพ

 • คอร์สกฎหมายนายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
 • คอร์สการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์
 • คอร์สแนวโน้มทิศทางอสังหาริมทรัพย์ และดูงาน
 • คอร์ส Pre-Feasibility Study
 • คอร์สการบริหารพื้นที่เช่าและห้างสรรพสินค้า
 • คอร์สความรู้เรื่องการออกแบบตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
 • ฯลฯ

 

   
 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

info@estatecorner.co.th