02-168-3232
097-918-4244
ประชุมวิเคราะห์ทรัพย์มูลค่าสูง

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์ทรัพย์ฝากขายที่มีมูลค่าสูง ขึ้น  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ   เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเสนอลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ   

เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในการเจรจา แนะนำ หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อผู้ขายอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน
 

วิทยากรที่ปรึกษา

อ.วสันต์ คงจันทร์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์น พร๊อพเพอร์ตี้ คอลซัลแตนท์ จำกัด
อ.อรุณี เทียมหงษ์  นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

 

กำหนดวันประชุม  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2563   เวลา 10.00 - 12.00  น.

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- สมาชิก เอสเตท คอร์นเนอร์  และตัวแทนที่มีผลงานตามเงื่อนไข

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

info@estatecorner.co.th