02-168-3232
097-918-4244
วิธีปิด Deal ขายอสังหาไม่ให้หลุด ทำอย่างไร

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร  เทคนิคการปิด Deal ขายอสังหาไม่ให้หลุดมือ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและได้ทราบเทคนิคในขั้นตอนขายอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างมีหลักการ  เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน และประสานงานกับลูกค้าฝ่ายผู้สนใจซื้อ หรือนักลงทุน โดยเฉพาะในการบริหารทรัพย์มูลค่าสูงได้อย่างมืออาชีพต่อไป

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างมีหลักการ ปลอดภัย และสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า  และนักขายอสังหาริมทรัพย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากร

อาจารย์ธานี โทจรัญ  กรรมการผู้จัดการบริษัทธานี แอนด์ลอว์ เอสเตท จำกัด 

 

ระยะเวลาอบรม     วันพุธที่ 14 ตุลาคม  2563   เวลา 13.30-16.30  น.

ณ The Coener Business Center  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร

 

 

ค่าลงทะเบียนอบรม   

บุคคลทั่วไป  2,000 บาท  พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

- สมาชิก  Franchise ของ เอสเตท คอร์นเนอร์  และตัวแทนที่มีผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาคาร True Value ชั้น 2

เลขที่ 241 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com