02-168-3232
097-918-4244
ธุรกิจ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ได้รับความสนใจอย่างมาก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นโอกาสก่อนท่านอื่น

 

บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ จำกัด ธุรกิจบริการรับฝาก ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และรับ บริหารงานขายโครงการใหม่ ซึ่งมีสมาชิกตัวแทนขายทั้งในรูปแบบบริษัท(CORPORATE FRANCHISE)  และรูปแบบบุคคล(EXECUTIVE FRANCHISE) และสมาชิกตัวแทนนายหน้าอิสระ 

โดยมีเครือข่ายสาขาแฟรนไชส์ในกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค มากกว่า 30 สาขา  และสร้างนายหน้าในระบบของเอสเตท คอร์นเนอร์ มากกว่า 1,000 คน

เอสเตท คอร์นเนอร์ เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (THAI RESAM) และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) แต่งตั้งให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1-4

 

พุธที่  23  กันยายน  2563  ( เวลา 09:30-12:30 น.)

*** ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ***

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

 • เพื่อศึกษาข้อมูลซื้อ-ขาย ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • เพื่อแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ
 • เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทำงานซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
 • ร่วมมือกันส่งเสริมตลาดการซื้อ-ขายในภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่การทำงานตามหลักสากล

 

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับการสัมมนา

 • นักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • นักขายอสังหาริมทรัพย์
 • นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • บุคคลทั่วไป

 

ขอบเขตหัวข้อสัมมนา

 • ภาพรวมตลาดการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
 • วิกฤต หรือโอกาส ในการลงทุนในธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
 • รายได้ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาจากทางใดบ้าง
 • วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน
 • FRANCHISE OPPORTUNITY FOR BROKERS

 

*** ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ***

 

รถสาธารณะ

สาย 185,179,206,529,163,136,73ก,514,134 หรือ

รถไฟใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 1 และเดินมาอีก 400 เมตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:    Estate Corner  Company Limited

ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 092-294-8999 หรือ 096-964-6513

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

info@estatecorner.co.th