02-168-3232
097-918-4244
สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ จำกัด ธุรกิจบริการรับฝาก ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และรับ บริหารงานขายโครงการใหม่ ซึ่งมีสาขาแฟรนไชส์ในกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 27 สาขา เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM)

ตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องมาจากผลตอบแทนที่มีรายได้สูง และความหลากหลายในธุรกิจ  ซึ่งนักธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์หลายคน เริ่มต้นมาจากการเป็นนายหน้าหรือนักขาย ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   จึงเป็นผลให้ธุรกิจนายหน้าหรือนักขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจต่อบุคคลในทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอด เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ หากได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานอย่างเป็นระบบตามหลักสากลจะยิ่งเป็นการร่วมมือกันช่วยกันสร้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อศึกษาข้อมูลซื้อ-ขาย ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
  2. เพื่อสร้างนิติบุคคลที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกันส่งเสริมตลาดการซื้อ-ขายในภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่การทำงานตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ
  4. เพื่อแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

 

- ภาพรวมข้อมูลการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์  
- โอกาสหรืออุปสรรค เพื่อการตัดสินใจในการเข้าสู่ธุรกิจ
- Business Solution of Broker 2020 
- การสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจตัวแทนนายหน้าอย่างยั่งยืน

- ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

กำหนด วัน เวลา

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 12.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม Spaces ชั้น 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ยานนาวา สาทร กรุงเทพ

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

จำนวน 50 คน  ได้แก่

  1. นักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  2. นักขายอสังหาริมทรัพย์
  3. นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  4. ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  5. บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาคาร True Value ชั้น 2

เลขที่ 241 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com