092-294-8999
097-918-4244
อยากเป็นเจ้าของกิจการ ต้องรับมือกับ “ความเสี่ยง” ให้เป็น - สิ่งที่คนจะเป็นเจ้าของธุรกิจต้องรู้ ในปี 2023

        การจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นไม่ง่าย เพราะว่าทุกคนสามารถ “เป็นได้” นั่นจึงเป็นเสมือนดาบสองคม ถ้าหากคุณไม่รู้จักสิ่งนี้จริง สิ่ง ๆ นี้ก็สามารถทำร้ายคุณได้ มีหลายคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการ อยากมีธุรกิจส่วนตัว ถึงขั้นออกจากงานประจำเพื่อมาลงทุน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่มีความรู้จัก หรือทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ดีพอ

        แล้วการเป็นเจ้าของกิจการ หรือการจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น มันยากขนาดนั้นเลยหรือ ? แน่นอนว่าใด ๆ ในโลกนั้นไม่ได้มาโดยง่าย ความสำเร็จก็เช่นกัน เพราะมันต้องอาศัย ความพยายาม ความตั้งใจ ความเข้าใจ และกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง หากคุณไม่มีความเข้าใจที่มากพอ นั่นแปลว่า ธุรกิจคุณก็จะเดินไปในเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางที่ควรจะเป็น เปรียบเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ


 • ก่อนอื่นเลย ข้อแตกต่างระหว่าง “เจ้าของกิจการ” และ “พนักงานประจำ” ต่างกันตรงไหน ? มาดูกัน

เจ้าของกิจการ-พนักงานประจำ-ข้อแตกต่าง

“พนักงานประจำ”

 • มีรายได้ที่แน่นอน สามารถวางแผนการเงินรายเดือนได้แม่นยำ
 • มีแผนงานรองรับ ทิศทางการทำงานชัดเจน ดำเนินการตาม Roadmap
 • ความสบายใจต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงานใน Comfort Zone
 • มีวันหยุดพักร้อนทุกปี สามารถจัดแพลนท่องเที่ยวได้อยู่เสมอ

“เจ้าของกิจการ”

 • แบกรับความเสี่ยง เรื่องของผลกำไรและขาดทุนอยู่ตลอดเวลา
 • อิสระทางความคิดอย่างแท้จริง ต้องมีความรับผิดชอบสูง
 • ได้ทำงานตามที่ตัวเองต้องการ เพราะเป็นคนเริ่มต้นขึ้นมาเอง 
 • วันหยุด หรือวันท่องเที่ยวอาจมีน้อยหรือไม่มีเลย

 

การเตรียมตัวเป็น-เจ้าของกิจการ-ธุรกิจส่วนตัว-ควรรู้อะไรบ้าง

 • แล้วทีนี้ ในการเตรียมตัวจะเป็น “เจ้าของกิจการ” ควรรู้อะไรบ้าง ?

สาระสำคัญของการเป็นเจ้าของกิจการ หรือการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องมี 4 รู้

1.- รู้จักสินค้า : ก่อนจะรู้ว่า “ต้องทำอย่างไร” ให้ขายได้ เราต้องรู้จักสินค้าตัวเองก่อน คุณสมบัติมีอะไรบ้าง ? สรรพคุณมีอะไรบ้าง ? หรือบริการของสินค้าคืออะไรบ้าง ? การรู้จักสินค้าตัวเองเป็นอย่างดี จะช่วยส่งเสริมทั้งในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรเน้นไปที่การกระทำด้วย Passion ไม่ใช่เพียงแค่เพราะเงินอย่างเดียว ปัจจัยนี้ จะช่วยส่งเสริมให้คุณรู้สึกกระตือรือร้น อยากศึกษา และอยากพัฒนาต่อยอดให้สินค้าของตัวเองดีขึ้นได้ด้วย

2.- รู้จักลูกค้า : แน่นอนว่า “ลูกค้า” คือคนที่เราขายสินค้า หรือบริการให้ ที่นี่เราจะทำอย่างไร ให้ลูกค้ามาซื้อ หรือยอมจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการของเราได้บ้าง ? นั่นคือเหตุผล ที่เราต้องรู้จักลูกค้าเราก่อน ลูกค้าของเราเป็นใครได้บ้าง ? กลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าเรา เป็นใครได้บ้าง ? แล้วคนเหล่านั้น เขาต้องการอะไรบ้าง ? สินค้าหรือบริการเรา ช่วยอะไรเขาได้บ้าง ? ซึ่งสิ่งนี้เราต้องค้นหาและตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตัวเองให้ได้ เพื่อให้เราสามารถสร้างสินค้า หรือบริการ ที่ตอบโจทย์รับกับความต้องการกับลูกค้าให้ได้

3.- รู้จักตลาด : ตลาดในที่นี้ หมายถึงอะไร ? มันคือน่านน้ำ ที่ธุรกิจประเภทเดียวกันกับเราอยู่ด้วยกัน ในน่านน้ำ จะมีตั้งปลาใหญ่ ทั้งปลาเล็กปะปนกันไป คำถามคือ เราจะเอาตัวรอด ให้อยู่ในน่านน้ำนี้ได้อย่างไร ? ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาทุกความเป็นไปได้ ความเสี่ยงที่จะเจอ โอกาสที่จะได้รับหรือโอกาสที่จะเสียไป ในอีก 1 เดือนข้างหน้า หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า ไม่ควรละเลยถึงสถานการณ์ตลาด หรือแม้แต่การละเลยที่จะศึกษาถึงสินค้าของคู่แข่งในตลาด ยิ่งสินค้ามาก ตัวเลือกยิ่งมาก ยิ่งสินค้าเหมือนกันมาก โอกาสในการขายก็จะยิ่งยากขึ้นไป ควรศึกษาค้นหาจุดยืน และรักษาไว้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้

4.- รู้จักการขาย : หลายคนที่ประกอบธุรกิจแล้วตกม้ามาย เพราะขายไม่เป็น กันมานักต่อนักแล้ว ความสำคัญของการขายคือ ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นแค่ 0 หรือ 100 เท่านั้น หากคุณขายได้ คุณก็ได้เงิน แต่หากคุณขายไม่ได้ สิ่งนั้นจะกลายเป็น 0 โดยทันที สำหรับการขายจะไม่มีจุดตรงกลางให้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะเรื่องของการขายไว้ด้วย ความรู้ความเข้าใจในสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทักษะการโน้มน้าวเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษา สำหรับธุรกิจแล้ว ไม่ว่าจะแบบไหนคุณต้องคำนึงไว้เสมอว่า หากอยากให้ธุรกิจอยู่รอด ต้องขายให้เป็นด้วย

 

ความเสี่ยง-ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ-ธุรกิจส่วนตัว-สิ่งที่ต้องเจอในปี 2023

 • “ความเสี่ยง” ของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือธุรกิจส่วนตัว อาจเจอในปี 2023

       เมื่อพูดถึงความเสี่ยง สิ่งนี้มักมาพร้อมกับการประกอบธุรกิจอยู่เสมอ ทั้งธุรกิจส่วนตัว หรือแม้แต่การเป็นเจ้าของกิจการมักพบเจออยู่เสมอ เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ใครปรับตัวได้ คนนั้นรอด ใครปรับตัวช้าหรือไม่ทันเพื่อน มักจะทำให้ธุรกิจเสียโอกาสอยู่เสมอ แล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวควรรู้ในปี 2023

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน : เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจหรือภายในกิจการ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการจะต้องแบกรับความเสี่ยงภายในอยู่เสมอ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงนี้มีหลากหลายรูปแบบ

 • ความเสี่ยงจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ตอบโจทย์ : ความเสี่ยงที่เกิดจากการผลิตสินค้าที่หลุดมาตรฐาน หรือเกิดจากการขาดการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ความพึงพอใจในสินค้าอาจลดลงได้
 • ความเสี่ยงด้านการเงิน : สิ่งสำคัญในการดำรงธุรกิจ คือการบริการ Cash Flow ที่มีคุณภาพ หลายองค์กรที่สั่งผลิตสินค้า มักใช้เครดิตทางการเงิน เพื่อนำเงินสดไปหมุนเวียนให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ แต่เรื่องเงินทองมักไม่เข้าใครออกใคร ดังนั้น การจะขจัดความเสี่ยงได้ ต้องบริหาร Cash Flow ให้ดี

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก : เป็นความเสี่ยงจากภายนอกธุรกิจ ที่โดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถควบคุมได้ หรือ ควบคุมได้ยาก วิธีแก้ปัญหาหลัก ๆ คือการคาดการณ์ล่วงหน้าพร้อมแผนรับมือให้ทันมากกว่า เช่น

 • ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ : แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถเลี่ยงได้อย่างแท้จริง ปัญหาการเงินไม่สามารถแก้ไขให้ได้แบบรายบุคคล ควรคิดแผนรับมือ จัดทำแคมเปญ ที่ส่งเสริมการขายได้แทน
 • ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลัง หรือการบริหารสินค้าไม่ดีพอ : กับธุรกิจประเภทสินค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน การคาดการณ์หรือจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ นอกจากจะทำให้สินค้าไม่สามารถเคลียร์ได้แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการเงินที่ไม่สามารถหามาทดแทนสินค้ารอบอื่นได้
 • ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม : ในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองที่ไม่คงที่ นั่นหมายถึงว่า การลงทุนในภาคธุรกิจก็จะยากขึ้น การจับจ่ายใช้สอยลดลง อันเป็นผลจากสภาวะการเมืองที่ไม่คงที่
 • ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด : เรามักพบเจอปัญหาในกลุ่มสินค้าน่านน้ำเดียวกันคือ ความเสี่ยงจากปลาตัวใหญ่ที่มีนโยบายทำให้ปลาตัวเล็กประสบปัญหา เช่น การตัดราคา การออกโปรโมชั่นที่ทำให้ การบริหาร Economy Of Scale ของปลาเล็กไม่สามารถสู้ได้ ดังนั้นธุรกิจควรมีการรับมือความเสี่ยงอยู่เสมอ

 

เจ้าของธุรกิจ-เจ้าของกิจการ-ธุรกิจส่วนตัว-ธุรกิจแฟรนไชส์-ทางเลือกธุรกิจ

 • จะเป็นเจ้าของกิจการ “ธุรกิจแฟรนไชส์” อาจเป็นทางออก

        ทำไมธุรกิจแฟรนไชส์อาจเป็นทางออก ? แน่นอนว่าหากคุณต้องเริ่มตั้งแต่ 0 ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นแบบไม่หยุดหย่อน การจะต้องเอาตัวเองไปศึกษาเรื่องของสินค้า บริการ สภาพตลาด สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องเจอ อาจใช้เวลานานมากเกินไป ...

 • แนะนำธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุนในปี 2566 : Estate Corner ธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ และรับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบ
 • การใช้ตราสัญลักษณ์ (Brand) ไม่ต้องปั้นให้ติดตลาดเอง
 • การสนับสนุนทางการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์หลัก
 • การพัฒนาทีมงานขาย ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 • กิจกรรมทางการตลาด สนับสนุนทุกโอกาสในการขาย
 • โปรแกรมค่า Royalty สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • ซึ่งสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ ⇒ Estate Corner 

 

กล่าวโดยสรุป - การเป็นเจ้าของธุรกิจ การประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะแบบไหน การดำเนินธุรกิจจะต้องพบเจอกับ “ความเสี่ยง” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในปี 2023 คุณอาจพบเจอกับความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย แต่อย่าลืมว่า ทุกความเสี่ยง มักมี “โอกาส” อยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าคุณคว้าสิ่งนั้นไว้ได้หรือไม่ นั่นเอง

 

ที่มาและแหล่งอ้างอิง

https://www.springnews.co.th/spring-life/821950

https://www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/knowledge/article/10-how-to-begin-your-business-journey

https://www.pmpservethailand.com/เจ้าของกิจการ/

https://www.metco.co.th/corporate-governance/risk-factors-and-risk-management/