092-294-8999
097-918-4244
ดัชนีราคาห้องชุดใหม่กรุงเทพฯ – ปริมณฑลลดลงต่อเนื่อง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3ล้านช่วยกระตุ้นลูกค้าเร่งโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ– ปริมณฑลเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปี 2562 ขณะที่ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายไตรมาส 1/2564 มีค่าเท่ากับ 152.2 จุด ลดลงลบ 0.8%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี’63 สะท้อนให้เห็นว่ายังมีสต็อกคอนโดฯเหลือขายในตลาดอีกพอสมควร

 ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทที่ภาครัฐได้ขยายมาตรการไปจนถึงสิ้นปี 2564 สามารถกระตุ้นการซื้อขายห้องชุดได้ โดยดูได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาททั่วประเทศในปี 2563 ลดลงติดลบ 1.5% จากปี 2562 แต่ขณะที่ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกระดับราคาทั่วประเทศลดลงถึงลบ 8.5%

โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ– ปริมณฑล ซึ่งมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเฉลี่ยสูงถึง 80% ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปี 2562

สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองในปีที่ผ่านมา สามารถช่วยระบายอุปทานในตลาดได้ดีพอสมควร ส่งผลให้อุปทานห้องชุดในตลาดลดลง ทำให้เริ่มเห็นทิศทางราคาห้องชุดใหม่เริ่มปรับตัวขึ้น

ขณะที่ค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ไตรมาส 1 ของปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากลดลงต่อเนื่องติดต่อกันมาถึง 4 ไตรมาส แต่หากเทียบกับราคาห้องชุดใหม่ไตรมาส 1 ของปี 2563 พบว่า ค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ปีนี้ลดลงต่ำกว่าถึงลบ 0.8%

 

ทั้งนี้หากแยกดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายตามพื้นที่ในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ พบว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.6 จุด ลดลงติดลบ 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

ส่วนในพื้นที่ปริมณฑลมีค่าดัชนีเท่ากับ 145.3 จุด ลดลงลบ 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

ที่มา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์