092-294-8999
097-918-4244
ปิดดีล มอเตอร์เวย์ 2 สาย

จ่อปิดดีลมอเตอร์เวย์ 2 สาย ทล.เดินหน้ามอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา เร่งปรับแบบ 17 ตอน จ่อใช้วงเงิน 6.8 พันล้าน ได้ข้อสรุป เล็งส่งมอบพื้นที่โอแอนด์เอ็มเฟสแรกนำร่อง 9 ด่านเก็บเงิน-งานโยธา 20 สัญญา ฟากมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ยันไม่พบปัญหาปรับแบบ ลุยลงนามสัญญาภายในเดือนมี.ค.นี้

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) ปัจจุบันกรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแบบงานก่อสร้างโยธาและค่าก่อสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด 17 ตอน คณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุป จำนวน 10 ตอน เหลืออีก 7 ตอน  คาดว่าการปรับแบบงานโยธาก่อสร้างทั้ง 17 สัญญา ใช้วงเงินไม่เกิน 6,800 ล้านบาท หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564นั้น 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 20 ตอน อยู่ระหว่าการปรับแบบงานก่อสร้างโยธา จำนวน 17 ตอน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 3 ตอน จากที่แบ่งสัญญางานก่อสร้างเป็น 40 ตอน ขณะเดียวกันคาดว่าจะลงนามในสัญญางานติดตั้งระบบบริการจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ภายในเดือนเมษายน 2564 หลังจากนั้นส่งมอบพื้นที่ติดตั้งระบบ O&M ได้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ เปิดทดลองให้บริการปลายปี 2565 หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต้นปี 2566 

นายปิยพงศ์  จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า หลังจากมีการลงนามสัญญาแล้วเสร็จจะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) ซึ่งทล.ต้องพร้อมในการส่งมอบพื้นที่บางส่วนตามที่ตกลงไว้ เบื้องต้นเฟสแรกจะส่งมอบพื้นที่บริเวณด่านทั้ง 9 ด่าน ประกอบด้วย ด่านบางปะอิน วังน้อย สระบุรี หินกอง แก่งคอย มวกเหล็ก ปากช่อง สีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ รวมทั้งงานโยธาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อีก 20 สัญญา เพื่อให้เอกชนเข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ ทั้งโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าและไฟเบอร์ออปติคเพื่อส่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบริเวณสองข้างทางตลอดเส้นทาง หลังจากนั้นจะทยอยส่งมอบพื้นที่ที่เหลือต่อไป

 

ขณะที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม.ปัจจุบันมีความคืบหน้าในงานก่อสร้างโยธากว่า 50% จากจำนวนที่แบ่งสัญญาก่อสร้างทั้งหมด 25 ตอนขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 4-5 ตอน ซึ่งงานก่อสร้างโยธาในโครงการนี้เบื้องต้นนั้นยังไม่พบปัญหาที่จะต้องปรับแบบ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญางาน O&M ได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบร่างสัญญา และเอกสารแนบท้ายเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ติดตั้ง O&M ได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปี 2566 

ทั้งนี้โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. นั้นกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ได้รับสัมปทานงาน O&M ซึ่งประกอบด้วย BTS บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ยื่นเสนอแบ่งเป็น มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 21,329 ล้านบาท ส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เสนอต่ำสุด 17,809 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการเป็นรูปแบบ PPP gross cost ให้สัมปทานเอกชนระยะเวลา 30 ปี 

 

ฐานเศรษฐกิจ