092-294-8999
097-918-4244
การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวราบ-แนวสูงอย่างมืออาชีพ (Live Online)

 

 

หลักการและเหตุผล

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวราบและแนวสูงอย่างมืออาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายของลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป

 

วัตถุประสงค์เพื่อ   

1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการคิด วิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในแนวราบและแนวสูง ได้อย่างมีหลักการ

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า  และนักขายอสังหาริมทรัพย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรม

-โครงการบ้านจัดสรร

-การพัฒนาบ้านจัดสรร & เพดานราคาที่ดิน

-การสรรหาที่ดินทรณีแนวราบ

-พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

-โครงการแนวสูง

-การสรรหาที่ดิน อาคารสูง / ใหญ่พิเศษ

-กฎหมายผังเมืองรวม

-กฎหมายควบคุมอาคาร & กฏหมายอื่น

วิทยากร

อาจารย์วสันต์ คงจันทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์น พร๊อพเพอร์ตี้ คอลซัลแตนท์ จำกัด  กูรูด้านอสังหาฯ อีกท่าน ที่หาฟังสัมมนายากมาก

 

ระยะเวลาอบรม     วันเสาร์ที่  16  พฤษภาคม  2563   เวลา 10.00 - 13.00  น.

 

ค่าลงทะเบียนอบรม   

- บุคคลทั่วไป  2,000 บาท  พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

- ทีมงานขายในสังกัด ของ เอสเตท คอร์นเนอร์  ต้องมีผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาคาร True Value ชั้น 2

เลขที่ 241 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com