02-168-3232
097-918-4244
จารุณี   ลุงคำ
...

ID : 19118989

จารุณี   ลุงคำ

Jarunee   Lungkham

ตำแหน่ง : Sales Executive

สาขา : บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

0943711553

021683232

peliymsukhwrucni@gmail.com

beautiful191

ผ่านการทดสอบ

หลักสูตร Professional Real Estate Broker รุ่นที่ 99 (อบรม 5-7 มีนาคม 2564)