02-168-3232
097-918-4244
ศิรัสพล   กันธวงค์
...

ID : 19118866

ศิรัสพล   กันธวงค์

Sirussapol   Kuntavong

ตำแหน่ง : Agent

สาขา : บริษัท เดอะ นอร์ธเธิร์น เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

0631902651

skuntavong@gmail.com

sunnyspider

ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า ระดับ 2
หลักสูตร Professional Real Estate Broker (อบรม 10-11 ตุลาคม 2563) จังหวัดเชียงใหม่