02-168-3232
097-918-4244
ชิสานันท์   โตยิ่ง
...

ID : 1903627

ชิสานันท์   โตยิ่ง

Chisanan   Toying

ตำแหน่ง : Sales Executive

สาขา : บริษัท ซีเคพี พรีเมียร์ กรุ๊ป จำกัด

0925632241

jazziro_610@hotmail.com

ผ่านการทดสอบ