02-168-3232
097-918-4244
ภัทรภร   ภัทรเดชดำรงค์
...

ID : 1803434

ภัทรภร   ภัทรเดชดำรงค์

Phatharaporn   Phatharadejdamrong

ตำแหน่ง : Managing Director

สาขา : บริษัท เซน35 เรียล เอสเตท จำกัด

0636951989

nazzy.sen35@gmail.com

nazzy.sen35

ผ่านการทดสอบ