02-168-3232 097-918-4244

ฝากขาย-เช่า กับเรา

sale rent with estate corner - ฝากขาย

ขั้นตอนง่ายๆ ในการฝากขายอสังหาริมทรัพย์

 1. ผู้สนใจฝากขายนัด วัน เวลา ทำสัญญาข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนขาย
 2. เตรียมเอกสารหลักฐาน สำเนาโฉนด-เอกสารสิทธิ์หน้า-หลัง, สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของเจ้าของทรัพย์สิน โดยเซ็นต์ลงนามรับรองทุกฉบับ กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ฝากขาย ต้องแนบเอกสารมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สิน
 3. ผู้ฝากขายทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ เป็นตัวแทนขาย
 4. ผู้จะขายตกลงชำระค่าบำเหน็จให้แก่ตัวแทนในอัตราร้อยละ 4 (สี่) ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้ โดยคิดอัตราขั้นต่ำ 40,000 บาท
  (สี่หมื่นบาทถ้วน) สำหรับทรัพย์สินที่ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่หากผู้จะซื้อเข้าทำสัญญาซื้อขายภายหลัง 3 เดือน
  ผู้จะขายตกลงชำระค่าบำเหน็จให้แก่ตัวแทนในอัตราร้อยละ 3 (สาม) ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้ โดยคิดอัตราขั้นต่ำ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับทรัพย์สินที่ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งค่าบำเหน็จดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แผนบริการลูกค้า

 1. ติดป้ายหน้าทรัพย์สิน ถ่ายรูป เพื่อทำการตลาดประชาสัมพันธ์
 2. ติดป้ายประกาศขายรายทาง ในพื้นที่ใกล้เคียง
 3. ลงประกาศในอินเตอร์เน็ต(Internet) เว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์พันธมิตร อาทิ www.estatecorneragency.com  www.estatecorner.co.th, www.ddproperty.com , www.kaidee.com, www.thaihometown.com , www.dotproperty.com และนอกเหนือจากนี้อีกมากกว่า 10 เว็บไซต์
 4. ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ Estate Corner Magazine  ฯลฯ
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนขายในเครือข่าย ทั้งสำนักงานใหญ่ และตัวแทนสาขามากกว่า 20 สาขา ทั่วประเทศ ช่วยกันเสนอขายทรัพย์สิน
 6. พาลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์สิน และเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองราคา
 7. จัดหาสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
 8. ดูแลทำสัญญาจะซื้อจะขาย เอกสาร และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
 9. จัดหาบ้านใหม่ให้ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อ

สนใจบริการท่านสามารถ กรอกข้อมูล ฟอร์มด้านล่างเพื่อรับบริการจาก  เอสเตท คอร์นเนอร์  เรามีทีมงานมืออาชีพคอยบริการท่านอยู่

 


บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+662-168-3232, +6697-918-4244

662-168-3278

estatecorner99@gmail.com

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเรา


Copyright 2019 Property24 - All rights reserved.