Sell & Rent with us

1. ผู้สนใจฝากขายนัด วัน เวลา ทำสัญญาข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนขายให้ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ เป็นตัวแทนขาย  โดยผู้ฝากขาย เตรียมเอกสารหลักฐาน สำเนาโฉนด-เอกสารสิทธิ์หน้า-หลัง, สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของเจ้าของทรัพย์สิน โดยเซ็นต์ลงนามรับรองทุกฉบับ ( กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ฝากขาย ต้องแนบเอกสารมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สิน )

2.ทำการตลาด สื่อโฆษณาให้ถูกทาง ตรงกลุ่มเป้าหมาย

3.พาผู้สนใจเยี่ยมชม - รับเงินมัดจำ

4.ทำสัญญาซื้อขาย  และโอนกรรมสิทธิ์

5.ชำระค่าบำเหน็จแก่ ตัวแทน / บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์
         
ค่าบริการ  ผู้ฝากขายชำระค่าบำเหน็จให้ เอสเตท คอร์นเนอร์  หลังจากที่มีการซื้อขายแล้ว ดังนี้ 

อัตราค่าบริการ (ค่าบำเหน็จ) 4% กรณีขายได้ภายใน 1 - 3 เดือนแรก  
  3% กณีขายได้เดือนที่  4 - ตลอดสัญญา  
( ร้อยละ ของราคาซื้อขาย ) 40,000 บาท กรณีขายได้ภายใน 1-3 เดือนแรก สำหรับทรัพย์สินที่ราคาซื้อขาย
  30,000 บาท กณีขายได้เดือนที่ 4-ตลอดสัญญา ต่ำกว่า 1,000,000 บาท 
  ค่าบำเหน็จดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
ค่าบริการการตลาด บริษัท เอสเตท คอ์นเนอร์  เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด  
สื่อโฆษณา  

 

Marketing Services   
แผนบริการลูกค้าด้านการลาด โฆษณา และกลยุทธ์ช่องทางการขาย

Photography  การถ่ายภาพ  
 ถ่ายภาพทรัพย์ ภาพส่งผลถึงความน่ามองของของทรัพย์ที่จะขาย เพื่อดึงดูดความสนใจในตัวของทรัพย์เป็นด่านแรก นั้นคือรูป  
 จึงให้ความสำคัญในการนำมาซึ่งภาพถ่ายที่ดี

Sale or Rent Signage  ป้ายประกาศ  
ผลิตพร้อมติดป้ายประกาศขาย/เช่า โดดเด่นสะดุดตา ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์สิน   และติดป้ายประกาศขายตามเส้นทางในหมู่บ้าน และกระจายตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้

In house Magazine & Brochure สื่อสิ่งพิมพ์ ของบริษัท 
  ● เรามีนิตยสาร Estate Corner Mag ซึ่งเป็นของบริษัทเราเองในเรื่องการ ขายทรัพย์ โดยกระจ่ายไปยังเครือข่ายเป็นจำนวน 
     มาก  พร้อมกระจ่ายแบบ  E-Magazine online

Strategic Portals  โพสต์ประกาศออนไลน์บนเว็บ   
  ● เรามีเว็บไซต์ของตนเอง www.estatecorneragency.com  และ www.estatecorner.co.th ซึ่งเป็นเว็บที่ประกาศซื้อ 
       ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  ● เราซื้อพื้นที่สำหรับประกาศ / โฆษณาบนเว็บไซต์ชั้นนำด้านอสังหาโดยเฉพาะ  เป็นเว็บไซต์ ที่มีสถิติผู้ชมสูงสุด ปั่นและดัน   
       ประกาศ เพื่อให้ อสังหาของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ค้นหาง่ายอาทิ เช่น
       www.DDproperty.com  ,www.Dotproperty.com , www.Kaidee.com ,www.TerraBKK.com   
       และทำการ ลงประกาศตลอดจนกว่าจะขายออก หรือตลอดอายุสัญญาฝากขาย
  ● เราซื้อ และยิงโฆษณา Ads.  ซึ่งเป็นช่องทางที่ทำแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อาทิ 
       Google Ads 
       Facebook 
       Youtube 
       Line
  ● E-mail Marketing ไปยัง User กลุ่มเป่าหมายกว่า 10,000 subscribers
  ● ประสานวันนัดชม กับ "ผู้สนใจ" และพาชมอสังหาพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ  ดูแลด้านเอกสาร และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์   
      เพื่อให้ผู้ขาย และผู้ซื้อได้รับความสะดวกสูงสุด 
  ● จัดหาสินเชื่อที่เหมาะสม ให้กับผู้ซื้อ

Data and Sales Agents  ข้อมูล และการบริการ
  ● เรามีทีมงานและเครือข่ายขายอสังหา ทั้งรูปแบบพนักงานประจำ และตัวแทนมืออาชีพจำนวนมาก รวมถึงบริษัทสาขากว่า 20 สาขา สมารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด
  ● เราเก็บบันทึกข้อมูล จึงมีฐานข้อมูลลูกค้าที่มีความต้องการตรงกับสเปค อสังหาฯ ของคุณ จึงปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

Report รายงาน
ทำรายงานส่งผู้ฝากขายเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของทรัพย์  เพราะรายงานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าเป็นไปได้สูงว่าทางผู้ฝากขาย หรือเจ้าของทรัพย์ จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ว่าต้องปรับตัวตามตลาดอย่างไร เพื่อที่จะให้ขายได้เร็ว ในระบบบริการของเราจะมีรายงานการประชาสัมพันธ์ทรัพย์ของผู้ฝากขาย  และรายงานผลตอบรับ ตลอดอายุสัญญา การรายงานจะเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งปัจจุบัน และอดีตเพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลตามตลาดปัจจุบัน

รายงานผลตอบรับจากผู้ซื้อหรือผู้จะซื้อ เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้ว่าผู้เยี่ยมชมทรัพย์คิดอย่างไรกับทรัพย์ของผู้ฝากขาย เพื่อที่จะนำความคิดเห็นนั้นๆ มาปรับปรุงการขาย

Download Factsheet


บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+662-168-3232, +6697-918-4244

662-168-3278

estatecorner99@gmail.com

Document

Search Properties

Type of
Search by Location
Search by Location
Option to
Price Range
Price Range

Marketing Media


Copyright 2019 Property24 - All rights reserved.