02-168-3232
097-918-4244
ฉะเชิงเทรา เมืองอยู่อาศัยชั้นดี

อสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก หรืออีอีซี ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในกรุงเทพ มหานคร โดยแต่ละจังหวัดมีบทบาทสำคัญแตกต่างกัน ฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ ชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีอู่ตะเภาเป็นศูนย์ธุรกิจการบิน และโลจิสติกส์อาเซียน ส่วนระยองเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์

 

นายภัทรชัย ทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า ที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่อยู่ในเขตผังเมืองพื้นที่สีเขียว จึงไม่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากนัก จะถูกนำมาพัฒนาเป็นเมืองสำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยมากกว่า โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง ครอบคลุมอำเภอเมือง บ้านโพธิ์ และบางคล้า และนิคมพัฒนา

 

จากผลของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดการขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งอยู่ติดกับเขตกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว จากการขยายตัวของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็เป็นอีก 1 ปัจจัยเร่งให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ฉะเชิงเทราเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯ สนใจเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 12,982 ยูนิต ขายไปแล้ว 8,369 ยูนิตหรือคิดเป็น 64.5% หน่วยเหลือขายประมาณ 4,613 ยูนิตหรือคิดเป็น 35.5% ทั้งนี้ตลาดหลักคือ บ้านจัดสรร มีทั้งหมด 56 โครงการ อยู่ระหว่างการขาย 12,219 ยูนิต เหลือขาย 4,273 ยูนิต โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯสนใจเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแล้วทั้งหมดประมาณ 12 โครงการ ยูนิตขายรวม 5,202 ยูนิต ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 18,823 ล้านบาท
ด้านศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ชี้ทำเลที่พักอาศัยที่ขายดีที่สุดในฉะเชิงเทรา มี 4 ทำเล ได้แก่ ทำเลแปลงยาว, ในเมืองฉะเชิงเทรา, บางปะกง และบ้านโพธิ์ 

 

ฐานเศรษฐกิจ