02-168-3232
097-918-4244
การขายที่ดินอย่างมืออาชีพ

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การขายที่ดินอย่างมืออาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการทำงานในหน้าที่นายหน้าขายที่ดินขนาดเล็ก  การจัดการกับที่ดินแปลงขนาดใหญ่ ได้อย่างชัดเจนและมีหลักการ  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำปรึกษา และการตัดสินใจซื้อขายของลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป

 

วัตถุประสงค์เพื่อ   

1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการคิด วิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในแนวราบและแนวสูง ได้อย่างมีหลักการ

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า  และนักขายอสังหาริมทรัพย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากร

คุณไชยวัฒน์  ศรีตุลานนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  (เอสเตท คอร์นเนอร์ สาขาปทุมธานี)

ระยะเวลาอบรม     วันเสาร์ที่  22  สิงหาคม  2563   เวลา 13.00-16.00  น.

 

ค่าลงทะเบียนอบรม   

บุคคลทั่วไป  2,000 บาท  พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

- ทีมงานขายในสังกัด ของ เอสเตท คอร์นเนอร์  ต้องมีผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

       

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

info@estatecorner.co.th