02-168-3232
097-918-4244
สัมมนาแฟรนไชส์ 6C-successful  Broker Business Concenpt

 

6C-successful  Broker Business Concenpt

           เริ่มเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพที่เป็นระบบ ทันสมัย และประสบความสำเร็จ กับบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ พันธมิตรธุรกิจคนไทย  ก่อตั้งโดยคนไทย  เพื่อสนับสนุนอาชีพแก่คนไทย  เพื่อพัฒนากระบวนการทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และยกระดับวิชาชีพนายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 

                 จากแนวคิดของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ และยินดีแบ่งปัน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09:30- 12:30 น.

*** ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย ***

 

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นระบบ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามหลักสากล

               2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

               3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้สนใจในอาชีพ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง

               4. สนับสนุน ส่งเสริม ผู้เริ่มต้นหรือผู้สนใจในอาชีพ  แนะนำช่องทางเข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาฯที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริม  หรือประกอบธุรกิจหลักได้ต่อไปในอนาคต

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                   1.นักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

                   2.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขยายธุรกิจ

                   3.นักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

                   4.ผู้สนใจธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการความมั่นคงยั่งยืนในธุรกิจ

                   5.บุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

                 - ภาพรวมข้อมูลการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

                 - 6C-successful  Broker Business Concenpt 

                - โอกาสหรืออุปสรรค ในการตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจ ในยุคนี้

                - การสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจตัวแทนนายหน้าอย่างยั่งยืน

                - แชร์ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

               นายนริศร  อุไรกิจ   Chief executive officer (CEO), Estate Corner Co.,Ltd.

               การศึกษาระดับ ปริญญาโท Financial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                          *  มืออาชีพในธุรกิจซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี

                          * ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อ-ขาย-เช่า ภายใต้แบรนด์ Estate Corner มากกว่า  20  สาขา

                         *  ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษามากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

สถานที่จัดงาน

                      ห้องประชุม The Corner Business Center อาคาร CW (Cyber World)

                      ชั้น 4  ห้อง 404  ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาคาร True Value ชั้น 2

เลขที่ 241 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com