02-168-3232
097-918-4244
Chiangmai The Northern Estate Corner Co., Ltd.
...

Chiangmai The Northern Estate Corner Co., Ltd.

0979184244

info@estatecorner.co.th

@estatecorner

https://estatecorneragency.com/

Address

127/11-15 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

รับฝากขาย เช่า พื้นที่ : เชียงใหม่ ; Chiang Mai

ติดต่อสาขา/ฝากขาย ฝากเช่า

Our Properties (54)