02-168-3232
097-918-4244
Chiangmai Estate-House World Business Center
...

Chiangmai Estate-House World Business Center

088-791-5598

088-919-9598

EstateWorldBizCenter@gmail.com

@EstateBizCenter

Address

อาคารสตาร์เวิร์ค 87/9 ชั้น 5 ห้อง 511 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

รับฝากขาย เช่า พื้นที่ : เชียงใหม่ ; Chiang Mai

ติดต่อสาขา/ฝากขาย ฝากเช่า