097-918-4244
02-168-3232

คอร์ส การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวราบและแนวสูงอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม 

 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวราบและแนวสูงอย่างมืออาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายของลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ    
1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการคิด วิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในแนวราบและแนวสูง ได้อย่างมีหลักการ 
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า  และนักขายอสังหาริมทรัพย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

วิทยากร
อาจารย์วสันต์ คงจันทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์น พร๊อพเพอร์ตี้ คอลซัลแตนท์ จำกัด  กูรูด้านอสังหาฯ อีกท่าน ที่หาฟังสัมมนายากมาก

ระยะเวลาอบรม      1  วัน  วันเสาร์ที่  14  กันยายน  2562 เวลา 09.00 น.- 12.30  น. 

สถานที่อบรม    ห้องอบรม บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด อาคาร CW TOWER  ชั้น 4 ห้อง 404

ผู้เข้าอบรม      30  ท่าน

ค่าลงทะเบียนอบรม    
1.บุคคลทั่วไป  2,000 บาท  พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม 
2.ทีมงานขายในสังกัด ของ เอสเตท คอร์นเนอร์  ในระดับ Professional  และผู้ที่ผ่านการอบรม คอร์ส ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+662-168-3232, +6697-918-4244

662-168-3278

estatecorner99@gmail.com

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเราCopyright 2019 Estate Corner Co., Ltd. - All rights reserved.