097-918-4244
02-168-3232

ธุรกิจแฟรนไชส์

 

ลักษณะกิจการ
ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผลงานการดำเนินธุรกิจของคนไทย ให้บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ และรับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อธุรกิจ (ไทย) 
เอสเตท คอร์นเนอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ
ESTATE CORNER

ประเทศ 
Thailand | Asia

กลุ่มประเทศ
ASEAN Economic Community (AEC)

ค่าแฟรนไชส์ 

 • ระดับภาค 5 จังหวัด 1,500,000 บาท  
 • กรุงเทพ - ปริมณฑล 280,000 บาท
 • ต่างจังหวัด 250,000 บาท

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

 • 4 ปี 
 • มีค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญา

ค่า Royalty Fee @Month

 • ค่าใช้ตราสัญญลักษณ์ (Brand)
 • การสนับสนุนทางการตลาดและสื่่อประชาสัมพันธ์หลัก
 • การพัฒนาทีมงานขาย
 • กิจกรรมทางการตลาด
 • โปรแกรมค่า Royalty สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
 • รักความก้าวหน้า ต้องการความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • มีเวลาในการดูแล บริหารงาน
 • มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
 • รักงานบริการและสามารถจัดการงานบุคคลได้
 • มีทีมงาน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 คน

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • แผนที่ที่ตั้งของสำนักงาน พร้อมภาพถ่ายสำนักงาน
 • สำเนาเอกสารสัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสำนักงาน(ถ้ามี)

ผลตอบแทน 

 • ผลตอบแทนจากค่าบำเหน็จในการขายอสังหาริมทรัพย์ ในอัตรา 100%

 

สิ่งที่ได้รับ 

 • สิทธ์ในการใช้แบรนด์ Estate Corner สัญลักษณ์แห่งพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
 • ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
 • คอร์สอบรม การบริหารธุรกิจ  การทำแผนธุรกิจ และ คู่มือ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับู้บริหาร
 • ชุด Start Up Kits พร้อม CD (แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ)
 • อบรมเจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • อบรมตัวแทนขายในหลักสูตร “ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) จำนวน 10 ท่าน
 • ส่วนลดพิเศษคอร์สอบรม "ตัวแทนนายหน้าฯ มืออาชีพ" 
 • ฝึกงาน On The Job Training ณ สำนักงานใหญ่  1 สัปดาห์ ต่อเนื่อง
 • Data Center  ศูนย์รวมข้อมูลทรัพย์ฝากขายทั่วประเทศ
 • ใช้ข้อมูลเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน www.estatecorneragency.com
 • เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 • ระบบสนับสนุนทางการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 • Sales Tools & Sales Kits 
 • Referral

จุดเด่นของธุรกิจ 

 • วงเงินการลงทุนไม่สูง  แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด  ทำให้คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว 
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
 • สามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลาย เช่น การปรับปรุงบ้าน ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดสวนและอื่นๆ เป็นต้น

                                           

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ  ปิยะวรรณ  โทร.  096 964 6513


บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+662-168-3232, +6696-964-6513

662-168-3278

estatecorner99@gmail.com

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเราCopyright 2019 Estate Corner Co., Ltd. - All rights reserved.