097-918-4244
02-168-3232

ธุรกิจแฟรนไชส์

join us - ร่วมงานกับเรา

ลักษณะกิจการ
ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผลงานการดำเนินธุรกิจของคนไทย ให้บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ และรับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อธุรกิจ (ไทย) 
เอสเตท คอร์นเนอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ
ESTATE CORNER

ประเทศ 
Thailand | Asia

กลุ่มประเทศ
ASEAN Economic Community (AEC)

ค่าแฟรนไชส์ 
250,000-1,500,000 บาท  ( รูปแบบแฟรนไชส์ )

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
4 ปี มีค่าต่อสัญญา

ค่า Royalty Fee @Month
สาขาสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ
• ผู้สนใจในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
• มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และต้องการความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
• มีเวลาในิการดูแล บริหารงานและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
• รักงานบริการและสามารถจัดการงานบุคคลได้
• ควรมีทีมงาน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 คน

หลักฐานประกอบการสมัคร 
• หนังสือรับรองนิติบุคคล
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
• แผนที่ที่ตั้งของสำนักงาน พร้อมภาพถ่ายสำนักงาน
• สำเนาเอกสารสัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสำนักงาน(ถ้ามี)

ผลตอบแทน 
• ผลตอบแทนจากค่าบำเหน็จในการขายอสังหาริมทรัพย์ ในอัตรา 100%

 

สิ่งที่ได้รับ 
• สิทธ์ในการใช้แบรนด์ Estate Corner สัญลักษณ์แห่งพันธมิตรทางธุรกิจ
• ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
• ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
• ได้รับการอบรมและ คู่มือแฟรนไชส์ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ 
• ชุด Start Up Kits พร้อม CD (แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ)
• อบรมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
• อบรมตัวแทนขายในหลักสูตร “ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) ก่อนสู่ภาคสนาม จำนวน 10 ท่าน
• ฝึกงาน On The Job Training ณ สำนักงานใหญ่ 7 วันต่อเนื่อง
• ใช้ข้อมูลเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน www.estatecorneragency.com
• เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
• ระบบสนับสนุนทางการตลาด

• ที่ปรึกษากฎหมาย

• ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
• Sales Tools & Sales Kits 
•Referral

จุดเด่นของธุรกิจ 

  • วงเงินการลงทุนไม่สูง  แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด  ทำให้คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว 
  • ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
  • สามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลาย เช่น การปรับปรุงบ้าน ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดสวนและอื่นๆ เป็นต้น


บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+662-168-3232, +6697-918-4244

662-168-3278

estatecorner99@gmail.com

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเราCopyright 2019 Estate Corner Co., Ltd. - All rights reserved.